Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą politykę plików cookie.

Witamy na viagogo!

Centrum pomocy

Jaki jest regulamin viagogo?

Regulamin

1.1 Wstęp. Witamy na viagogo - platformie wymiany biletów online (dalej określanej jako "Portal" lub "Strona"). Poniższy Regulamin (a także wszystkie dokumenty do których odnosi się w treści) (dalej określany jako "Regulamin") uwzględnia zasady współpracy pomiędzy Tobą (dalej określany jako "Ty" lub "Użytkownik") a viagogo AG (dalej określany jako "viagogo" lub "My" lub "Nas") odnośnie kupna i sprzedaży biletów ("Bilety") oraz innych usług ("Usługi") dostępnych na naszym portalu. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją naszego Regulaminu.

1.2 Transakcje Biletowe. viagogo oferuje usługę, za pomocą której użytkownicy pragnący kupić bilety ("Kupujący") mogą znaleźć użytkowników, którzy oferują bilety na sprzedaż ("Sprzedający"). Wszystkie transakcje odbywają się między Sprzedającym a Kupującym, a viagogo nie jest prawnym właścicielem biletów będących przedmiotem tych transakcji. Po przystąpieniu Kupującego i Sprzedającego do transakcji, wszystkie transakcje są objęte Gwarancją viagogo.

1.3 Gwarancja viagogo. Kiedy kupujesz bilety na viagogo, viagogo gwarantuje Ci, że otrzymasz kupione bilety na czas imprezy. W rzadkich przypadkach, kiedy pojawia się problem, mianowicie kiedy oryginalny Sprzedawca biletu nie jest w stanie dostarczyć biletów wystawionych w ofercie, viagogo dokona we własnym zakresie rozpoznania porównywalnych cenowo biletów i zaoferuje bilety zastępcze bez ponoszenia przez Ciebie dodatkowych kosztów. W razie niepowodzenia viagogo zaoferuje zwrot kosztów biletów. Decyzja odnośnie tego, jakie porównywalne cenowo bilety zastępcze można zaoferować leży wyłącznie po stronie viagogo. Kiedy sprzedajesz bilety na viagogo, gwarantujemy, że otrzymasz zapłatę za sprzedaż, pod warunkiem że dostarczysz dokładnie takie bilety, jakie zostały opisane w ofercie sprzedaży.

1.4 Zmiany i modyfikacje. W przypadku zmian w Regulaminie, nowa wersja Regulaminu zostanie natychmiast opublikowana, a nowe zasady niezwłocznie zastąpią te, które były określone w poprzedniej wersji Regulaminu. Nowa wersja Regulaminu będzie ważna od chwili opublikowania jej na naszej stronie. Kontynuowanie korzystania z usług Portalu po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu przez viagogo jest równoznaczne z akceptacją nowej wersji Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z zasadami określonymi w Regulaminie lub w przyszłych wersjach Regulaminu, prosimy odstąpić od korzystania z naszych usług.


2.1 Wymagania. Akceptacja naszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym do założenia konta na naszej Stronie. Korzystanie z naszych Usług jest możliwe tylko w przypadku osób ze zdolnością prawną do zawierania wiążących umów. Jeśli nie zaliczasz się do tej grupy, prosimy o zrezygnowanie z korzystania z naszych Usług.

2.2 Rejestracja. Kupno lub Sprzedaż biletów jest możliwa tylko po rejestracji konta na naszej Stronie. Aby się zarejestrować, należy podać swoje prawdziwe imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mailowy.

2.3 Login i Hasło. Aby korzystać z naszych Usług wymagane są Login i Hasło. Obowiązkiem Użytkownika jest ochrona danych logowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności dokonane na naszej Stronie, jeśli zostały wykorzystane jego Login lub Hasło.

2.4 Oferty sprzedaży. W celu sprzedania biletów, Sprzedający dodaje je do bazy danych na naszej Stronie. Wystawiając bilet na sprzedaż, Sprzedający podaje cenę i inne dane biletu, takie jak: nazwa wydarzenia, data, sekcja, miejsce oraz rząd, postępując zgodnie z regułami określonymi na stronach Pomocy. W przypadku biletów na miejsca numerowane, wszystkie bilety wystawione w jednej ofercie sprzedaży muszą być na bezpośrednio sąsiadujące miejsca. Jeśli numery miejsc nie następują kolejno po sobie, Sprzedający musi wystawić pozostałe bilety w osobnej ofercie sprzedaży. Jeśli Sprzedający dostarczy bilety na miejsca, które nie są obok siebie, mimo że były wystawione w jednej ofercie, viagogo może obciążyć Sprzedającego opłatą za bilety zastępcze dla Kupującego oraz innymi opłatami, co wyszczególniono w sekcji 5. Tzw. bilety „na barana” nie mogą być wystawione w ramach jednej oferty sprzedaży. Bilety „na barana” to bilety na dwa miejsca, gdzie jedno jest bezpośrednio za drugim. Aby zostać Sprzedającym, należy podać dane ważnej karty kredytowej lub debetowej. Wystawiając bilety na sprzedaż, Sprzedający daje nam pełne, niewyłączne, przekazywalne, globalne prawo do czerpania korzyści majątkowych z tytułu powielania, reprodukowania, modyfikowania, zmieniania, upubliczniania i umieszczania na Stronie a także stronach naszych partnerów biznesowych opisu biletów wystawionych na sprzedaż w celu ich promocji.

2.5 Podatek od dochodów Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek określić, czy jest zobowiązany do rozliczenia VAT (w Wielkiej Brytanii lub innym kraju), GST (podatku od towarów i usług), podatku od sprzedaży lub innej podobnej formy opłaty (nazywanej ogólnie "podatkiem") za sprzedaż biletu. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie przypadki. Jeśli sprzedający jest zobowiązany do rozliczenia podatkowego ze sprzedaży biletu, powinien zawrzeć podatek (tj. cenę całkowitą) przy ustalaniu ceny biletu na stronie internetowej. Należy zwrócić uwagę, że nie ma to związku z jakimkolwiek podatkiem, który viagago jest zobowiązane naliczyć na swoich opłatach.

2.6 Składanie oferty. Użytkownicy pragnący zakupić bilety przeszukują naszą bazę danych w celu znalezienia biletów. Po znalezieniu poszukiwanych biletów, Kupujący powiadamia nas o chęci ich kupienia poprzez złożenie "Oferty". Sprzedający może, ale nie musi, obciążyć Kupującego podatkiem VAT za zakupione bilety. W przypadku obciążenia podatkiem VAT, widoczna cena biletów (przed opłatą za nasze Usługi) będzię kwotą zawierającą VAT. Prosimy pamiętać, że ten podatek VAT różni się od tego, który może być nałożony na kwoty, które są wypłacone Sprzedającemu przez viagogo. Kupujący daje nam prawo do obciążania jego karty kredytowej, debetowej, konta PayPal lub rachunku bankowego kwotami z tytułu zawieranych transakcji.

2.7 Autoryzacja Płatności. Po złożeniu oferty kartą kredytową lub debetową, viagogo uruchomi autoryzację obciążenia karty kredytowej lub debetowej Kupującego o kwotę łączną zawierającą: cenę biletów, opłaty za rezerwację oraz koszty przesyłki zakupionych biletów. Kiedy będzie to wymagane, podatek VAT zostanie doliczony do ww. kwoty. Autoryzacja pozostanie aktywna na karcie kredytowej lub debetowej Kupującego do czasu finalizacji lub anulowania transakcji. Przy składaniu oferty za pomocą konta Paypal, viagogo uruchomi autoryzację obciążenia konta Paypal Kupującego o kwotę obejmującą cenę, opłaty za rezerwację oraz koszty przesyłki zakupionych biletów. Jeśli podatek VAT będzie wymagany przy tej transakcji, również zostanie doliczony do ww. kwoty. W przypadku złożenia oferty za pomocą przelewu na konto, viagogo uruchomi proces potwierdzenia danych i ważności konta bankowego.

2.8 Powiadomienia.Po otrzymaniu autoryzacji Kupującego, viagogo powiadamia Sprzedającego o transakcji drogą mailową i/lub telefoniczną potwierdzając, że Kupujący deklaruje się zakupić bilety opłacając wylicytowaną cenę, opłaty za rezerwację, koszty dostawy oraz podatki za opłaty za nasze Usługi.

2.9 Obowiązek potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Wyjątek stanowi przypadek opisany w punkcie 2.10 a). Sprzedający ma obowiązek potwierdzić zamówienie w przeciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od daty zawarcia transakcji. W tym celu Sprzedający powinien skorzystać z naszej zautomatyzowanej procedury potwierdzania zamówień online. Sprzedający mają wgląd w opłatę za korzystanie z naszych usług oraz wysokość podatków z tytułu naszych opłat przed potwierdzeniem transakcji i zobowiązaniem się do jej wypełnienia. Sprzedawcy mają czterdzieści osiem (48) godzin od momentu sprzedaży biletów na "zgłoszenie problemu", (czyli niemożności dostarczenia dokładnie takich biletów, jakie zostały wystawione na sprzedaż). Sprzedający mogą "zgłosić problem" przy pomocy linku "zgłoś problem" na stronie z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku jeśli Sprzedający nie potwierdzi sprzedaży w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin, albo jeśli Sprzedający “Zgłosi problem”, Sprzedający może być obciążony m.in opłatą za bilety zastępcze i innymi opłatami i konsekwencjami wymienionymi w art.3

2.9 a) Wyjątek od obowiązku potwierdzenia sprzedaży. Sprzedający, którzy zadeklarowali, że wyślą bilety bezpośrednio do viagogo nie są zobowiązani do potwierdzenia sprzedaży. Sprzedający ci nie mają prawa do ‘zgłoszenia problemu’ a ich zamówienia są automatycznie potwierdzone w momencie sprzedaży. Jeśli wystawiony bilet nie zostanie dostarczony do viagogo, firma ma prawo obciążyć sprzedającego kosztem zastąpienia biletów oraz kosztami dodatkowymi określonymi w Sekcji 5.

2.10 Przyjmowanie płatności. Zazwyczaj kiedy Kupujący dokona transakcji, pobieramy środki od Kupującego – cenę biletów, opłaty serwisowe, koszt przesyłki i podatek od usług. W przypadku jeśli kilku Kupujących dzieli między sobą koszt zakupu i każdy z nich płaci część ceny całkowitej (tzw. ‘Podzielona płatność) pobieramy środki w ciągu 24 godzin od momentu, kiedy pierwszy kupujący dokona transakcji. Na żadnym etapie operacji dane dotyczące płatności Kupującego nie są przekazywane Sprzedającemu. Pieniądze są przekazywane nam, a Sprzedający otrzymuje zapłatę za swoje bilety za pomocą wybranej przez siebie metody płatności i zgodnie z zasadami opisanymi na stronach pomocy.

2.11 Realizacja zamówień. Po wystawieniu biletów na sprzedaż, kiedy zostaną kupione przez Kupującego, a Sprzedający potwierdzi sprzedaż, Sprzedający jest odpowiedzialny za realizację transakcji i dostarczenie dokładnie takich biletów, jakie były wystawione w ofercie sprzedaży. Sprzedaż biletów musi zakończyć się doręczeniem biletów metodą określoną w ofercie bezpośrednio do Kupującego w terminie nie przekraczającym daty określonej w momencie sprzedaży ("Trzeba Wysłać Przed").

Jeśli Sprzedający wystawi na sprzedaż bilety, potwierdzi sprzedaż, a następnie nie może dostarczyć biletów zgodnych z ofertą sprzedaży, viagogo rezerwuje sobie prawo anulowania sprzedaży i znalezienia biletów zastępczych dla Kupującego. Wówczas Sprzedający może zostać obciążony kosztami zastąpienia biletów, innymi kosztami i/lub inną odpowiedzialnościa, jak określono w Sekcji 5. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć porównywalne lub wyższej klasy bilety dla Kupującego. Bilety nieważne: Jeśli Kupujący nie uzyska wstępu na imprezę z racji na posiadanie nieważnych biletów, możemy w każdej chwili zwrócić pieniądze Kupującemu. Bilety nieważne definiujemy jako bilety które nie zagwarantowały Kupującemu wstępu na imprezę. Kiedy to możliwe, viagogo będzie prosić o dowody, aczkolwiek w niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia Kupującemu kosztów i nie zapłacenia Sprzedającemu nawet w sytuacji , kiedy nie otrzymamy dowodu, że kupujący nie uzyskał wstępu na imprezę. W przypadku odwołania lub przełożenia terminu imprezy, viagogo zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji sprzedającego. Jeśli z jakiegoś powodu twoje bilety wracają do nas lub nie mogą zostać dostarczone, ponowimy próbę dostarczenia maksymalnie do trzech razy. Będziemy próbować zorganizować nową dostawę dla klienta lub odbiór w punkcie odbioru. Jeśli to również się nie uda, nie zaoferujemy ci zwrotu kosztów. Staramy się zapewnić, że wszystkie bilety dotrą na czas przed imprezą; krótkie terminy oznaczają, że czasami konieczny jest odbiór osobisty na miejscu imprezy.

2.12 Zapłata dla Sprzedającego. Sprzedający otrzyma należności z tytułu sprzedanych biletów w ciągu 5-8 od daty imprezy, jeśli transakcja została zrealizowana z korzyścią dla Kupującego. viagogo zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty lub wystąpienie o zwrot zapłaty w przypadku odwołania lub przełożenia terminu imprezy, lub w przypadku pojawienia się wątpliwości odnośnie przeprowadzenia transakcji zgodnie z prawem i zasadami tego Regulaminu.

2.13 Szczegóły Biletów. Data imprezy, godzina rozpoczęcia, lokalizacja i inne dane widoczne na bilecie mogą ulec zmianie. To Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzanie informacji na bieżąco, kontakt z organizatorami lub sprawdzanie informacji na oficjalnych stronach organizatorów.

2.14 Bilety i miejsca zastępcze. Miejsca biletów na widowni są zaznaczone w ofertach sprzedaży. Za zgodą Kupującego, bilety mogą zostać zastąpione biletami na porównywalne lub lepsze miejsca.

2.15 Roszczenia z tytułu Gwarancji. Jeśli otrzymasz bilety od Sprzedającego, które są niezgodne z zamówionymi, lub bilety nie były honorowane przez organizatorów, stanowczo radzimy skontaktować się z nami aby zgłosić problem. Problemy muszą zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od otrzymania biletów, w przeciwnym wypadku przypadek ten nie będzie już objęty Gwarancją viagogo. W przypadku problemów z biletami w dniu wydarzenia, musisz skontaktować się z viagogo w przeciągu 48 godzin po wydarzeniu, aby zgłosić problem. W pewnych sytuacjach może być konieczne wypełnienie Formularza Sporu i dostarczenie dodatkowych informacji w celu uzyskania zwrotu kosztów. Jeśli Kupujący nie jest zadowolony z otrzymanych biletów lub realizacji transakcji, Kupujący powinien podjąć kroki opisane w Gwarancji viagogo w celu rozwiązania problemu.

2.16 Karnety. W przypadku jeśli Kupujący nie zwróci karnetu do viagogo w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy, Kupujący zgadza się na to że viagogo może naliczyć dodatkową karę za niezwrócone karnety która wynosi €200 za karnet. Opłata zostanie pobrana ze środka płatniczego, który został użyty przy kupnie biletów. Ta opłata będzie pobrana oddzielnie od kwoty zapłaconej za bilety.

2.17 Opis sprzedawcy Płatność na konto viagogo pojawi się w wyciągu bankowym Nabwycy biletów jako “VIAGOGO EVENT TICKETS”.


3.1 Precyzyjne opisy. Sprzedający oferujący swoje bilety na naszej Stronie biorą odpowiedzialność za to, że ich opis i dane biletu stanowią precyzyjny opis oferowanych biletów. Sprzedający gwarantuje także, że posiada prawo do dystrybucji i odsprzedawania oferowanych biletów. W przypadku prowadzenia komercyjnej sprzedaży biletów, Sprzedający gwarantuje, że posiada do tego prawo.

3.2 Informacje Dodatkowe. Użytkownicy viagogo biorą odpowiedzialność za to, że informacje które podają Nam i innym Użytkownikom są (a) NIE są nieprawdziwe, niedokładne czy wprowadzające w błąd; niezgodne z zasadami moralności i przyzwoitości oraz nie szkalują i nie oczerniają dóbr osóbistych osób trzecich; (b) nie są fałszywe; (c) nie dotyczą sprzedaży podróbek lub przedmiotów kradzionych; (d) nie łamią praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw do prywatności i innych praw; (e) nie łamią prawa karnego, statutowego, rozporządzeń, ustaw i regulacji, włączając te chroniące prawa konsumenta, wolność rynkową, równouprawnienie, i prawo do reklamy; oraz, (f) nie zawierają żadnych wirusów ani programów, których celem jest zniszczenie, modyfikacja, przechwytywanie, bądź przejęcie własności systemów programowych lub danych osóbistych.

3.3 Prawo i Regulacje. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją wszelkich lokalnych, regionalnych, państwowych i międzynarodowych praw, ustaw i regulacji mających zastosowanie w zakresie czynności wykonywanych na naszej Stronie i sprzedaży biletów. Korzystając ze Strony oświadczasz, że masz ukończone 18 lat i posiadasz prawną możność zawierania transakcji.

3.4 Zabezpieczenie. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zapewnieniem viagogo, a także firm macierzystych oraz filii, spółek współpracujących, kadry kierowniczej, zarządzającej, prawników, agentów i pracowników viagogo o zwolnieniu ich ze wszelkich obciążeń finansowych (włączając w to wynagrodzenia adwokatów) oraz zapewnieniem że viagogo ani żadna z jego firm macierzystych oraz filii, spółek współpracujących, kadry kierowniczej, zarządzającej, prawników, agentów i pracowników nie poniesie kosztów wynikających z roszczeń w stosunku do użytkownika Strony przez osóby trzecie z tytułu czynności lub braku dopełnienia obowiązków przez użytkowników viagogo na naszej Stronie.


4.1 Sprzedaż biletów za pomocą innych kanałów i usuwanie Ofert sprzedaży. Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż w trybie Aukcji, wymagamy aby Twoja sprzedaż była dostępna tylko na viagogo. Wystawienie biletów na sprzedaż za pośrednictwem innych mediów jest akceptowalne w przypadku, jeśli te same bilety są wystawione jako licytacja przy Stałej Cenie na viagogo. Jeśli bilet jest wystawiony na sprzedaż na innych platformach sprzedaży, Sprzedający jest zobowiązany usunąć ofertę z viagogo niezwłocznie po tym, jak bilety sprzedadzą się gdzie indziej. Zastrzegamy sobie prawo do zakazania sprzedaży biletów, jeśli Sprzedający nie jest w stanie zapewnić dokładnie takich biletów, jakie zostały opisane w ofercie sprzedaży na stronie viagogo.

4.2 Skradzione Mienie. Sprzedaż kradzionych dóbr materialnych na viagogo łamie lokalne, państwowe i międzynarodowe prawo i jest surowo wzbroniona. viagogo popiera i ściśle współpracuje z organami ścigania w celu odzyskania kradzionego mienia będącego przedmiotem handlu na naszej Stronie. viagogo dokłada starań, aby osoby świadomie łamiące prawo na stronie odpowiedziały karnie za swoje czyny. Kradzione dobra materialne to nie tylko mienie skradzione od osób prywatnych, ale także własność firm i organizacji rządowych przywłaszczona bez ich autoryzacji, wiedzy lub zgody.

4.3 Dołączanie Materiałów Promocyjnych do Sprzedanych Biletów. Adres Kupującego jest podawany do wiadomości Sprzedającego tylko i wyłącznie w celu dostarczenia zakupionych biletów i wykorzystywanie tego adresu do jakichkolwiek innych celów jest zabronione, w tym przesyłanie innych dóbr materialnych w ramach przesyłki biletów bądź później. Sprzedający zgadza się na odstąpienie od dołączania materiałów promocyjnych lub innych dóbr o wartości komercyjnej, które nie są zapewniane lub zaakceptowane przez Nas (z wyjątkiem faktur VAT lub na prośbę Kupującego lub viagogo). Do takich materiałów zaliczamy reklamy stron lub hasła zachęcające Kupującego do wizyty na stronach innych niż viagogo, katalogi, wizytówki, kupony, ulotki, materiały marketingowe czy reklamowe. Dołączenie takiego materiału oznacza złamanie Regulaminu. Sprzedający również deklaruje, że nie będzie kontaktował się z Kupującym w jakimkolwiek innym terminie z jakiegokolwiek innego powodu. Zapłata dla Sprzedającego może zostać wstrzymana za złamanie Regulaminu.


5.1 Dochodzenia. Viagogo może prowadzić dochodzenie w celu rozpatrzenia zażaleń i prób łamania Regulaminu. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację i zgodę na współpracą ze Stroną w przypadku dochodzeń, włączając w to powiadomienie nas o sposobie wejścia w posiadanie biletu, źródłem biletu oraz ceną, jaką Sprzedający zapłacił za bilet aby wejść w jego posiadanie.

5.2 Łamanie zasad, Usunięcie i Zawieszenie Konta. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia czynności, które uważamy za najbardziej słuszne, włączając w to wystosowanie ostrzeżenia, zawieszenie lub usunięcie konta, odmówienie dostępu, usunięcie oferty sprzedaży lub polecenie jej edycji. Będąc Użytkownikiem naszej Strony zgadzasz się, że wszystkie należne Ci zapłaty za działalność na tej Stronie mogą zostać wstrzymane lub anulowane, oraz akceptujesz fakt, że viagogo nie jest zobligowane do zapłaty Ci należności z tytułu sprzedaży, jeśli posiada wiarygodne podstawy do twierdzenia, że Twoje transakcje przebiegły w sposób niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób złamały nasz Regulamin. W przypadku usunięcia konta, licytacje Sprzedających są usuwane, natomiast zamówienia Kupujących są anulowane.

5.3 Ujawnienie Informacji. Użytkownicy naszej strony wyrażają zgodę na ujawnienie przez viagogo informacji na temat ich działalności na Stronie organom ścigania i egzekwowania prawa oraz innym odpowiednim instytucjom w przypadku podejrzenia łamania regulaminu lub prawa przez użytkowników Strony. viagogo współpracuje z organami ścigania aby upewnić się, że osoby łamiące prawo spotka najwyższa przewidziana prawem kara.

5.4 Wprowadzanie Zmian. Jeśli (a) sprzedaż jest z dowolnego powodu anulowana; (b) mamy powody by sądzić, że Sprzedający popełnił oszustwo lub inną nielegalną czynność lub pominięcie podczas kupowania lub sprzedawania; (c) sprzedaż została niepotwierdzona przez więcej niż 48 godzin bez Zgłoszenia Problemu; (d) zgodnie z wyjątkami określonymi w Sekcji 2.10 i 2.15, nie jesteś w stanie dostarczyć dokładnie tych miejsc, jakie określiłeś/aś na Stronie lub wysłać biletów (i związanych z nimi wejściówek, jeśli takie są konieczne) w terminie „Wysłać Do” lub z innego powodu nie możesz dokończyć sprzedaży biletów lub związanych z nimi wejściówek; (e) wyślesz błędne, niepoprawne, nieważne, fałszywe lub podrobione bilety lub wejściówki do dowolnej oferty lub części oferty; (f) w innego powodu jesteś dłużny/a viagogo jakąś kwotę; lub (g) w inny sposób łamiesz ten Regulamin, upoważniasz viagogo do wstrzymania wypłaty lub obciążenia wybranej Metody Płatności kwotą należności oraz wszelkimi kosztami, jakie viagogo ponosi z tytułu Twojego postępowania, w tym m.in: kosztów za opóźnioną przesyłkę lub opóźnione doręczenie, kosztów wydruku, kosztów zmiany adresu wysyłki, kosztów zastąpienia biletów lub związanych z nimi wejściówek, kuponów, bonów, zwrotów kosztów i innych należności niezbędnych do zrekompensowania Kupującemu lub Sprzedającemu złych doświadczeń. W takich wypadkach wysokość kompensacji wynosi minimum $30 za bilet (lub równowartość w walucie oferty sprzedaży.) Możemy także potrącić dowolną kwotę nam należną z dowolnej kwoty należnej Tobie. Zamknięcie konta lub tworzenie i posiadanie innych kont nie zmienia Twoich zobowiązań wobec viagogo i możemy zsumować należne nam kwoty z różnych kont.


6.1 Brak gwarancji Z wyjątkiem zapisanych w Regulaminie gwarancji wyraźnie zastrzeżonych, nasz system, strona i usługi dostępne są tylko w aktualnym kształcie, bez żadnych dodatkowych gwarancji. Gwarancją nie są objęte: działanie systemu, bilety, wydarzenia i usługi. Nie udzielamy gwarancji, że Kupujący i Sprzedający wywiążą się ze swoich obowiązków. Zastrzegamy sobie brak odpowiedzialności gwarancyjnej, włączając w to gwarancje pisemne bądź statutowe odnoszące się do jakości, tytułu, nienaruszalności praw podmiotów trzecich i ich statutów prawnych w określonym celu. Niektóre systemy prawne nie pozwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub warunków odnośnie długości ich trwania, wobec czego powyższe wyjątki nie zawsze są brane pod uwagę.

6.2 Zrzeczenie się odpowiedzialności za szkody wtórne, zakres odpowiedzialności prawnej Zrzekamy się odpowiedzialności za utratę zysków i nie uznajemy specjalnych, wtórnych, przypadkowych lub retorsyjnych odszkodowań (włączając w to odszkodowania pośrednie i specjalne) za straty spowodowane korzystaniem z naszych Usług, Strony lub obniżeniem wydajności, zatrzymaniem czy opóźnieniem działania systemów. Wysokość odszkodowania dla Użytkownika lub innych osób, bez względu na powód skargi, będzie ograniczona do a) kwoty £200 oraz b) całkowitej wartości wszystkich biletów i innych przedmiotów będących przedmiotem Kupna/Sprzedaży lub innych działań wykonanych na naszej Stronie, które dały powód do żądania odszkodowania. Niektóre systemy prawne nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odszkodowań wypadkowych lub wtórnych, wobec czego powyższe wyjątki nie zawsze obowiązują. W żadnym wypadku nie bierzemy odpowiedzialności za dodatkowe koszty użytkowników poniesione w wyniku zakupienia biletów z innych źródeł w przypadku, kiedy były one niedostępne na stronie viagogo.

6.3 Podział Ryzyka. Korzystając z naszej strony zgadzasz się, że opisane tutaj zasady zrzeczenia i ograniczenia odpowiedzialności, jak również przytoczone wyskości opłat jak i inne zasady Regulaminu stanowią akceptowalny podział ryzyka.

6.4 Zwolnienie ze zobowiązań. viagogo nie bierze udziału w transakcjach zawieranych między Kupującymi a Sprzedającymi. Jeśli pomiędzy użytkownikami wystąpi spór, viagogo, jego prawnicy i pracownicy nie mogą być adresatem roszczeń, skarg ani żądań o odszkodowania (za szkody faktyczne lub wtórne) o jakimkolwiek charakterze, znanym lub nieznanym, podejrzanym lub nie, jawnym lub niejawnym, powstałym wyniku lub związanym z jakimkolwiek sporem pomiędzy Użytkownikami.

6.5 Zrzeczenie się odpowiedzialności podatkowej Zgadzasz się, że viagogo nie jest odpowiedzialne za prawidłowe i poprawne odprowadzanie jakichkolwiek podatków przez Użytkowników Portalu. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne zabezpieczeniem i zwolnieniem z odpowiedzialności viagogo, a także firmy macierzyste oraz filie, spółki współpracujące, kadry kierownicze, zarządzające, prawników, agentów i pracowników viagogo i zwolnienie z wszelkich roszczeń finansowych, (włączając w to wynagrodzenia adwokatów) ora roszczeń, które są wynikiem żądań podmiotów trzecich lub instytucji rządowych, które dotyczą i) regionalnych, państwowych, lub międzynarodowych praw podatkowych lub nie opłaconych składek podatkowych według wszelkich praw podatkowych, wyroków, nakazów, orzeczeń, lub (ii) jakiekolwiek sporu dotyczącego statusu podatkowego viagogo.

6.6 'Nie' Agencjom. Użytkownicy i viagogo są niezależnymi stronami umowy, a niniejszy Regulamin nie przewiduje powołania partnerstwa, agencji, umowy joint venture, stosunku pracy ani żadnej innej formy umowy prawnej pomiędzy stronami.

6.7 Informacje od osób trzecich. Nie kontrolujemy treści zawartych w tekstach opublikowanych przez Użytkowników Portalu na jego łamach. Może się zdarzyć, że informacje podawane przez użytkowników są wulgarne, krzywdzące, niepoprawne lub fałszywe. Prosimy zachować ostrożność i pamiętać, że użytkownicy mogą działać ze złymi intencjami. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją tego ryzyka i faktu, że viagogo nie jest odpowiedzialne za niemoralne zachowania lub omijanie regulaminu przez swoich użytkowników.

6.8 Wszystkie transakcje są ostateczne. wszystkie transakcje i złożone oferty są ostateczne. Koszty biletów nie są zwracane, a bilety nie są wymieniane na inne w przypadku zmiany terminu imprezy, nieudanych koncertów, wystąpień czy spektakli lub zaginięcia/zgubienia biletów.

6.9 Edycja i zawieszenie Strony. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub zawieszenia strony lub jej części na okres tymczasowy lub permanentnie, bez konieczności informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją faktu, że viagogo zrzeka się odpowiedzialności prawnej wobec Ciebie lub podmiotów trzecich w wyniku modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia Strony lub Usług z dowolnego powodu. Nie gwarantujemy ciągłego, nieprzerwanego i bezpiecznego dostępu do naszych Usług, a wydajność Strony może być zależna od czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Strona może być okresowo nieaktywna z powodu modyfikacji i aktualizacji; w tym czasie będzie tymczasowo niedostępna.

6.10 Uwagi. Jeśli nie zostało wyraźnie wyszczególnione inaczej, wszystkie uwagi na temat działalności viagogo powinny być wysyłane używając formularza dostępnego na naszej Stronie w dziale Kontakt. Nasz adres to viagogo AG, Rue du Commerce 4, 1204, Genève, Switzerland. Jeśli nie zostało napisane inaczej, wszystkie uwagi do Ciebie są wysyłane na adres e-mailowy podany przy rejestracji konta na Portalu. Przesłane uwagi mogą być uznane za dostarczone następnego dnia roboczego po ich wysłaniu.

6.11 Dozwolone użytkowanie. Niedozwolone jest korzystanie z tej strony inaczej, niż w celach prywatnych i niekomercyjnych takich jak: (i) przeglądanie strony; (ii) kupowanie i/lub sprzedaż biletów na stronie; (iii) przeglądanie danych transakcji; (iv) korzystanie z innych funkcjonalności strony .

Używanie zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania w celu pozyskiwania danych z tej strony w celach komercyjnych (poprzez techniki wydobywania danych – „screen scraping”) jest ściśle zakazane.


7.1 Posiadanie i zarządzanie własnością intelektualną. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją faktu, że viagogo posiada wyłączne prawo własności (i) naszych patentów, znaków towarowych, znaków i nazw handlowych, znaków usługowych, praw autorskich i innych własności intelektualnych (dalej zbiorczo zwane "Własności Intelektualne") oraz że (ii) poniższy Regulamin nie nadaje użytkownikom portalu żadnych podstaw do roszczenia praw własnościowych lub licencyjnych do naszej Własności Intelektualnej. Użytkownicy Portalu nie mają podstaw do kwestionowania ważności naszej Własności Intelektualnej.

7.2 Prawa autorskie. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2006-2019, viagogo AG. System oraz Strona; treść, grafika, loga, banery, przyciski, obrazki, klipy audio, a także programy komputerowe są własnością viagogo lub wspólników biznesowych oraz są chronione państwowym i międzynarodowym prawem autorskim i innymi prawami regulującymi Własność Intelektualną i znaki towarowo - handlowe. Kompilacja (zbiór, organizacja i sposób ukazywania) treści na Stronie jest wyłączną własnością viagogo i jest chroniona państwowymi i międzynarodowymi prawami autorskimi. Reprodukowanie, przetwarzanie, modyfikacja, dystrybucja, publikacja, przekazywanie, ukazywanie lub używanie systemów lub treści zawartych na Stronie bez wiedzy i zgody viagogo jest surowo zabronione.

7.3 Warunki i zasady dodatkowe. Warunki tego regulaminu odnoszą się do następujących materiałów zamieszczonych na Stronie:

7.4 Prawo właściwe. Niniejsza umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem szwajcarskim. Użytkownik podlega w pełni jurysdykcji sądów szwajcarskich i wyraża na to zgodę. viagogo AG is registered in Szwajcaria, Company No. CH-270.3.014.628-0 with the registered address: viagogo AG, Rue du Commerce 4, 1204, Genève, Switzerland

7.5 Uwagi dodatkowe. Regulamin (i wszystkie dokumenty, do których się odnosi) stanowi całościowe porozumienie pomiędzy stronami biorącymi udział w opisywanych tu operacjach oraz zastępuje wszystkie dotychczasowe porozumienia (zarówno pisemne jak ustne) pomiędzy tymi stronami odnośnie sytuacji i zasad na temat współpracy przedstawionej w jego treści. Poprawki, modyfikacje lub rozszerzenia jakiejkolwiek części tego Regulaminu są nieważne, jeśli nie są przeprowadzone zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w Regulaminie. W przypadku wystąpienia sytuacji w której jakiś punkt regulaminu nie może zostać zastosowany, punkt ten, jak i pozostałe punkty Regulaminu pozostają w mocy w pozostałych okolicznościach. Żadna część Regulaminu nie może być kopiowana, łączona lub zastosowana wybiórczo bez naszej zgody. Postępując według własnego rozeznania, nie mamy obowiązku udzielić zgody powyższe czynności. Regulamin nie nadaje korzyści, praw lub przywilejów żadnym podmiotom poza stronami Regulaminu i ich akredytowanych wspólników. Nasi dostawcy, partnerzy biznesowi i współpracownicy są beneficjentami tego Regulaminu, jakkolwiek viagogo zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez ich wiedzy. Nagłówek każdego akapitu w tym Regulaminie stanowi jedynie wartość referencyjną i w żaden sposób nie definiuje, ogranicza ani nie definiuje skali zastosowania danego akapitu.


Czy uważasz, że odpowiedź była pomocna? Tak Nie
Dlaczego okazała sie niewystarczająca?
Zrozumiałem/am odpowiedź, ale nie była ona wystarczająca.
Nie zrozumiałem/am odpowiedzi.
Nie mogę znaleźć pytania dotyczącego mojego problemu.
Kontakt z Obsługą Klienta